Đề Xuất 6/2023 # Bài Hát Tiếng Trung: Không Có Lí Do 没有理由 Méiyǒu Lǐyóu # Top 14 Like | Maytinhlongthanh.com

Đề Xuất 6/2023 # Bài Hát Tiếng Trung: Không Có Lí Do 没有理由 Méiyǒu Lǐyóu # Top 14 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Bài Hát Tiếng Trung: Không Có Lí Do 没有理由 Méiyǒu Lǐyóu mới nhất trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

21/03/2019

Học tiếng Trung qua bài hát Không có lí do 没有理由 Méiyǒu lǐyóu qua lời tiếng Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt và dịch nghĩa

Không có lí do 没有理由 Méiyǒu lǐyóu – Dương Bàn Vũ & Lambert 杨胖雨 & Lambert

Lời bài hát Không có lí do tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

没有人可以去等待 méi·yǒu rén kěyǐ qù děngdài mấy dẩu rấn khửa ỉ truy tẩng tai Không ai có thể chờ đợi

不知不觉的放开你 bùzhībùjué de fàng kāi nǐ pu chư pu chuế tơ phang khai nỉ Bất giác buông tay anh 

我们都没有那勇气 wǒ·men dōu méi·yǒu nà yǒngqì ủa mân tâu mấy dẩu na dủng tri Chúng ta đều không có dũng khí đó

Baby I’m sorry I’m so lonely

我们都没有错与对 wǒ·men dōu méi·yǒu cuò yǔ duì ủa mân tâu mấy dẩu trua ủy tuây Chúng ta đều không có sai hay đúng 

找不到任何一个原因 chảo pu tao rân hứa i cưa doén in Không tìm được lí do nào

没有理由的离开 méi·yǒu lǐyóu de líkāi mấy dẩu lỉ dấu tơ lí khai không có lí do để rời bỏ

Baby I’m sorry I’m so lonely

看见信息不是不想回你 kàn·jiàn xìnxī bù·shi bùxiǎng huí nǐ khan chen xin xi pu sư pu xẻng huấy nỉ Nhìn thấy tin nhắn,  không phải là không muốn trả lời em

只是我们的对话少了一些甜蜜 zhǐshì wǒ·men de duìhuà shǎo le yīxiē tiánmì chử sư ủa mân tơ tuây hoa sảo lơ i xia thén mi Chỉ là cuộc nói chuyện của chúng ta bớt ngọt ngào đi một chút rồi

看似很正常的语句 kàn shì hěn zhèngcháng de yǔjù khan sư hẩn châng tráng tơ ủy chuy Câu nói rất bình thường

但透着距离 dàn tòu zhe jùlí tan thâu chưa chuy lí lại thấy được khoảng cách

我不知道该怎么对你 wǒ bù zhīdào gāi zěn·me duì nǐ ủa pu chư tao cai chẩn mơ tuây nỉ Anh không biết phải đối với em thế nào

也许是正常的关系 yěxǔ shì zhèngcháng de guānxì dể xủy sư châng tráng tơ quan xi Có lẽ chỉ là quan hệ bình thường

我每时每刻都告诉自己 wǒ měi shí měi kè dōu gàosù zìjǐ ủa mẩy sứ mẩy khưa tâu cao xu chư chỉ Từng giờ từng khắc anh đều nói với chính mình

我还是很爱你的只是 lonely wǒ hái·shi hěn ài nǐ de zhǐshìlonely ủa hái sư hẩn ai nỉ tơ chử sư lonely Anh vẫn rất yêu em, chỉ là có chút lonely (cô đơn)

不知道微信什么时候开始没有表情 bù zhīdào wēi xìn shén·me shí·hou kāishǐ méi·yǒu biǎoqíng pu chư tao uây xin sấn mơ sứ hâu khai sử mấy dẩu pẻo trính Không biết từ khi nào wechat không có emoji 

你的上班时间多了 nǐ de shàngbān shíjiān duō le nỉ tơ sang pan sứ chen tua lơ Thời gian đi làm của em nhiều rồi

没有那么多的高兴 méi·yǒu nà·me duō de gāoxìng mấy dẩu na mơ tua tơ cao xing không có nhiều niềm vui như trước

回想起来刚开始的时间 huíxiǎng qǐlái gāng kāishǐ de shíjiān huấy xẻng trỉ lái cang khai sử tơ sứ chen Nghĩ về lúc mới bắt đầu yêu

俩个人都在都想办法离开没有理由的 liǎ gèrén dōu zài dōu xiǎng bànfǎ líkāi méi·yǒu lǐyóu de lẻ cưa rấn tâu chai tâu xẻng pan phả lí khai mấy dẩu lỉ dấu tơ hai người giờ đều nghĩ cách để chia tay, chẳng có lí do gì cả

没有人可以去等待 méi·yǒu rén kěyǐ qù děngdài mấy dẩu rấn khửa ỉ truy tẩng tai Không ai có thể chờ đợi

不知不觉的放开你 bùzhībùjué de fàng kāi nǐ pu chư pu chuế tơ phang khai nỉ Bất giác buông tay anh 

我们都没有那勇气 wǒ·men dōu méi·yǒu nà yǒngqì ủa mân tâu mấy dẩu na dủng tri Chúng ta đều không có dũng khí đó

Baby I’m sorry I’m so lonely

我们都没有错与对 wǒ·men dōu méi·yǒu cuò yǔ duì ủa mân tâu mấy dẩu trua ủy tuây Chúng ta đều không có sai hay đúng 

找不到任何一个原因 chảo pu tao rân hứa i cưa doén in Không tìm được lí do nào

没有理由的离开 méi·yǒu lǐyóu de líkāi mấy dẩu lỉ dấu tơ lí khai không có lí do để rời bỏ

Baby I’m sorry I’m so lonely

理由理由理由理由 lǐyóu lǐyóu lǐyóu lǐyóu lỉ dấu lỉ dấu lỉ dấu lỉ dấu Lí do, lí do, lí do, lí do

再多理由无法挽留 zài duō lǐyóu wúfǎ wǎnliú chai tua lỉ dấu ú phả oản liếu nhiều hơn lí do hơn nữa thì cũng không còn cách nào níu kéo

爱情爱情爱情爱情 àiqíng àiqíng àiqíng àiqíng ai trính ai trính ai trính ai trính Tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu

再多理由说停就停 zài duō lǐyóu shuō tíng jiù tíng chai tua lỉ dấu sua thính chiêu thính nhiều hơn lí do hơn nữa thì nói dừng là dừng 

回想起来刚开始的时间 huíxiǎng qǐlái gāng kāishǐ de shíjiān huấy xẻng trỉ lái cang khai sử tơ sứ chen Nghĩ về lúc mới bắt đầu yêu

俩个人都在都想办法离开没有理由的 liǎ gèrén dōu zài dōu xiǎng bànfǎ líkāi méi·yǒu lǐyóu de lẻ cưa rấn tâu chai tâu xẻng pan phả lí khai mấy dẩu lỉ dấu tơ hai người giờ đều nghĩ cách để chia tay, chẳng có lí do gì cả

没有人可以去等待 méi·yǒu rén kěyǐ qù děngdài mấy dẩu rấn khửa ỉ truy tẩng tai Không ai có thể chờ đợi

不知不觉的放开你 bùzhībùjué de fàng kāi nǐ pu chư pu chuế tơ phang khai nỉ Bất giác buông tay anh 

我们都没有那勇气 wǒ·men dōu méi·yǒu nà yǒngqì ủa mân tâu mấy dẩu na dủng tri Chúng ta đều không có dũng khí đó

Baby I’m sorry I’m so lonely

我们都没有错与对 wǒ·men dōu méi·yǒu cuò yǔ duì ủa mân tâu mấy dẩu trua ủy tuây Chúng ta đều không có sai hay đúng 

找不到任何一个原因 chảo pu tao rân hứa i cưa doén in Không tìm được lí do nào

没有理由的离开 méi·yǒu lǐyóu de líkāi mấy dẩu lỉ dấu tơ lí khai không có lí do để rời bỏ

Baby I’m sorry I’m so lonely I’m so lonely

没有人可以去等待 méi·yǒu rén kěyǐ qù děngdài mấy dẩu rấn khửa ỉ truy tẩng tai Không ai có thể chờ đợi

不知不觉的放开你 bùzhībùjué de fàng kāi nǐ pu chư pu chuế tơ phang khai nỉ Bất giác buông tay anh 

我们都没有那勇气 wǒ·men dōu méi·yǒu nà yǒngqì ủa mân tâu mấy dẩu na dủng tri Chúng ta đều không có dũng khí đó

Baby I’m sorry I’m so lonely

我们都没有错与对 wǒ·men dōu méi·yǒu cuò yǔ duì ủa mân tâu mấy dẩu trua ủy tuây Chúng ta đều không có sai hay đúng 

找不到任何一个原因 chảo pu tao rân hứa i cưa doén in Không tìm được lí do nào

没有理由的离开 méi·yǒu lǐyóu de líkāi mấy dẩu lỉ dấu tơ lí khai không có lí do để rời bỏ

Baby I’m sorry I’m so lonely I’m sorry I’m so lonely    

12 Lí Do Nên Chọn Học Tiếng Pháp

12 lí do nên chọn học Tiếng Pháp

Cùng với Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc, thì là một trong ba ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới hiện nay. Đặc biệt người có nhiều thuận lợi hơn so với người học tiếng Anh rất nhiều. Thứ nhất là số lượng người biết tiếng Pháp không nhiều lắm nên trong các cuộc thi cử hoặc thi xét học bổng nước ngoài,… các bạn ít phải cạnh tranh hơn. Thứ hai là cơ hội đi dụ học nước ngoài cho các bạn học tiếng pháp cũng dễ dàng hơn, thêm vào đó là ưu đãi dành cho người đi du học tiếng pháp lại hơn rất nhiều lần so với người đi du học tiếng Anh. Chính vì vậy lựa chọn Tiếng Pháp cũng là một trong những lựa chọn rất sáng suốt.

Kiến thức của chúng ta chỉ là một hạt cát trong sa mạc kiến thức của toàn nhân loại. Vì vậy việc học và trau dồi cho mình thật nhiều kiến thức sẽ giúp ích cho chúng ta trong công việc và cuộc sống. Một thi Tiếng Anh trở nên thịnh hành và phổ biến, mọi người ai cũng biết thì đó cũng chỉ là ngôn ngữ căn bản. Chính vì thế biết được thêm nhiều thứ tiếng thì cơ hội mở ra cho chúng ta càng nhiều hơn. Vậy thì tại sao bạn không chọn Tiếng Pháp trong danh sách ngôn ngữ của mình sau Tiếng Anh.

Hơn 220 triệu người nói tiếng Pháp trên khắp thế giới.

Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính của giới truyền thông quốc tế. Tiếng Pháp cũng là ngôn ngữ được người học nhiều nhất sau tiếng Anh và đứng thứ sáu trong số những ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Tiếng Pháp cũng là ngôn ngữ được giảng dạy nhiều nhất, chỉ đứng sau tiếng Anh, và được dạy ở mọi châu lục.

Tiếng Pháp thường được coi là ngôn ngữ của văn hóa. Nếu bạn để ý, mỗi bài học về nước Pháp là một cuộc hành trình văn hóa đến với thế giới của thời trang, ẩm thực, nghệ thuật, kiến trúc và khoa học. Ngoài việc đọc hiểu được những tác phẩm của đất nước này, bạn cũng có thể đắm mình vào những bản nhạc du dương của nước Pháp xinh đẹp. Còn gì tuyệt vời hơn bằng việc nói và hiểu được toàn bộ về ngôn ngữ này, khám phá và chinh phục được đất nước này.

Học tiếng Pháp giúp bạn tiếp cận vô số cơ hội du học tại một số trường đại học nổi tiếng nhất của nước Pháp như Đại học Sorbonne Pierre hay Đại học Marie Curie, Đại học Avignon. Những trường đại học ở Pháp thường xuyên hào phóng dành tặng các suất học bổng cho các sinh viên trường đại học Yersin. Những sinh viên có khả năng nói tiếng Pháp lưu loát có thể đủ điều kiện để xin một khoản trợ cấp tài chính để tiếp tục việc học các khóa chương trình học sau đại học.

Pháp là điểm đến du lịch hàng đầu thế giới và thu hút hơn 79,5 triệu du khách mỗi năm. Chỉ cần biết một chút tiếng Pháp cũng có thể làm cho chuyến đi thêm phần thú vị, giúp bạn dễ dàng hòa nhập với mọi người, với môi trường mới. Những danh lam thắng cảnh ở Pháp trải dài từ vùng khí hậu ôn hòa của Cote d’Azur đến những đỉnh núi phủ tuyết trắng của dãy núi Alpes, qua bờ biển gồ ghề ở Brittany. Tiếng Pháp cũng có ích khi đi du lịch đến châu Phi, Thụy Sĩ, Canada, Monaco, Seychelles và những nơi khác.

Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, UNESCO, NATO, Ủy ban Olympic Quốc tế, Hội Chữ thập đỏ quốc tế và các tòa án quốc tế. Thành thạo tiếng Pháp là điều cần thiết cho bất cứ bạn nào đang “nhắm” đến một vị trí trong bất kì tổ chức quốc tế nào. Đó là những cơ hội để các bạn phát triển tài năng và sự nghiệp.

Sau tiếng Anh và tiếng Đức, tiếng Pháp được sử dụng rộng rãi thứ ba trên mạng Internet. Thậm chí vượt mặt tiếng Tây Ban Nha. Khả năng hiểu tiếng Pháp cho phép bạn một góc nhìn khác về thế giới thông qua việc giao tiếp với những người nói tiếng Pháp từ khắp nơi trên thế giới. Các đài tin tức tiếng Pháp nổi tiếng trên thế giới như TV5, France 24 và Radio France Internationale.

Chắc hẳn ban đầu làm quen với Tiếng Pháp bạn thấy rất khó. Nhưng với lòng quyết tâm thì giao tiếp và hiểu được Tiếng Pháp không là quá khó. Không những thế, nếu thật sự đam mê nó, khi bạn chinh phục được nó bạn cảm thấy rất là thú vị vì đã biết thêm được những kiến thức hay, biết thêm được một ngôn ngữ mới.

Tiếng Pháp là nền tảng tốt cho việc học các ngôn ngữ khác, đặc biệt là ngôn ngữ Romance (tiếng Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và tiếng Roumanie) và thậm chí cả tiếng Anh. Điều thú vị là, hơn một nửa từ vựng tiếng Anh có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Chúng hỗ trợ qua lại lẫn nhau và giúp bạn trau dồi, ngày càng phát triển khả năng ngoại ngữ của mình.

Các vở nhạc kịch nổi tiếng thường được viết bằng tiếng Pháp. Có lẽ tiếng Pháp ngân nga lên rất hay nên thường được chọn vào các vở kịch trên sân khấu? Dù lý do nào đi chăng nữa, nếu bạn là một người đam mê nghệ thuật, bạn không thể nào bỏ qua tiếng Pháp. Bạn có thể học tiếng Pháp qua các bài hát hay các vở kịch đương đại.

Hãy vào Cap France mỗi ngày để học những bài học tiếng pháp hữu ích bằng cách bấm xem những chuyên mục bên dưới:

Tags: l ý do nên chọn học tiếng pháp, hoc tieng phap, hoc tieng phap qua bai hat, ly do nen chon hoc tieng phap

Lí Do Bạn Nên Học Tiếng Ý Online.

Bạn muốn học tiếng Ý nhanh chóng và đạt kết quả tốt? Nhưng bạn không có thời gian để đến học tại trung tâm tiếng Ý? Bạn hãy tham gia khóa học tiếng Ý online Ý?

Lí do bạn nên học tiếng Ý online.

Không phải ai cũng có điều kiện tham dự các khóa học tiếng Ý căn bản. Vậy tại sao các bạn không đến với khóa học tiếng Ý Online.Các khóa học tiếng Ý online đều làm cho những bạn hiểu và giao tiếp tiếng Ý nhanh chóng.

Học tiếng Ý online sẽ giảng dạy ngữ pháp hoặc chính tả để các bạn giao tiếp tiếng Ý tốt. Học tiếng Ý trong một quyển sách Ý, bạn không biết tiếng Ý, không biết phát âm một số âm cơ bản, quen với những âm từ trong tiếng Ý. Đó là lý do tại sao phương pháp học tiếng Ý online.

Học tiếng Ý online như thế nào?

Học tiếng Ý qua âm nhạc

Các chương trình học Học tiếng Ý online này là những trang website hay những ứng dụng phần mềm sử dụng trưc tuyến, đôi khi sẽ mất một phần chi phí hoặc sẽ miễn phí hoàn toàn. Chỉ cần học viên tìm kiếm trên các trang tìm kiếm lớn như google,….. khí đó các học viên có thể tha hồ lựa, thoải mái chọn cho bản thân những website uy tín, chất lượng để học tiếng Ý.Hiện nay có rất nhiều trang website dạy và học tiếng Ý.

Học tiếng Ý từ nhỏ Tags: Học tiếng Ý hiệu quả cho học tiếng Ý, học tiếng ý qua các thành ngữ, học tiếng ý giao tiếpngười mới bắt đầu, cách học ngôn ngữ Ý tự tin trong giao tiếp

Với nội dung vô cùng phong phú và mang tính thực dụng cao, học việ được tiếp xúc với giáo viên người bản ngữ tạo điều kiện tốt để học viên có thể phát triển kỹ năng nghe, kĩ năng nói, kĩ năng đọc viết một cách hoàn chỉnh. Ở một số trang website bắt buộc trả học phí thì các nhà cung cấp thông tin, giảng dạy được đầu tư rất công phu một ngôi trường học trực tuyến không thua kém gì một trung tâm giảng dạy tiếng Ý.

Một điểm đặc biệt vô cùng lớn ở các chương trình này là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bạn có thể sắp xếp thời gian học ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chỉ cần có Internet và sẵn sàng tâm lí học một cách nghiêm túc thì việc học sẽ bắt đầu Ý lập tức.

Hiện nay tại Việt Nam có rất nhiều các trang học trực tuyến, các ứng dụng giảng dạy online với nhiều ưu điểm nổi trội và đáp ứng hầu hết nhu cầu học tập của học viên, nếu học viên có yêu cầu sẽ sẵn sàng đáp ứng.

Hiện nay trên các trang web trực đang cung cấp một số khoá học trực tuyến : Tiếng Ý giao tiếp thực hành, tiếng Ý thương mại, tiếng Ý bổ trợ, khóa học tiếng Ý căn bản … Chỉ cần học viên sẵn sàn bước vào khóa học cùng với một chiếc máy tính kết nối Internet, là học viên có thể tham gia các khoá học một cách nhanh chóng và bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu. Khóa học cũng được thiết kế để bổ trợ cho các chương trình tiếng Ý chính khóa, tiếng Ý cho người đi làm và Tiếng Ý cho sinh viên du học Ý.

Đặc biệt, các website học trực tuyến này có hệ thống các giảng viên có nhiều kinh nghiệm và dịch vụ chăm sóc học viên một cách chuyên nghiệp và tốt nhất. Bên cạnh các học viên luôn có một giảng viên luôn luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc các vấn đề, khi gặp khó khăn trong học tập của học viên. Các học viên sẽ thường xuyên nhận được sự quan tâm, nhắc nhở, động viên kịp thời mỗi khi sao nhãng và cảm thấy mệt mỏi trong quá trình học tập.

10 Lí Do Tại Sao Nói Học Tiếng Hàn Rất Khó Là Không Đúng

Thành thật mà nói, trước khi học tiếng Hàn Quốc, tôi đã nghĩ là tiếng Hàn cũng dùng một hệ thống viết chữ như tiếng Trung hay tiếng Nhật. Tôi hoàn toàn mù mịt về việc chữ cái tiếng Hàn khó hay dễ như thế nào. Chữ Hàn thật sự trông rất giống chữ Trung hay chữ Nhật và tôi dám cá là nhiều người cũng không biết được chúng khác nhau ở điểm nào.

Học Hangul nhanh chóng  

Học Hangul nhanh chóng

Lịch sử tiếng Hàn Quốc và cách phát âm bảng chữ cái

Lí do 2: Ngữ pháp tiếng Hàn rất dễ học và dễ hiểu

Tôi đã từng nghiên cứu qua nhiều loại ngôn ngữ và tôi thấy rằng tiếng Hàn là một trong những ngôn ngữ có cấu trúc ngữ pháp dễ nhất. Có nhiều điểm tích cực trong ngữ pháp tiếng Hàn nhưng ở đây tôi sẽ nêu ra cho bạn một số ý chính sau:

– Bạn không cần phải băng khoăn về giới tính hay số lượng của chủ ngữ khi chia động từ. Trong tiếng Anh khi chia động từ bạn phải chia theo số lượng.

Ví dụ: 

Đối chủ ngữ ngôi 3 số ít là “He”, “She”, “It” bạn phải thêm “s/es” vào sau động từ như He playS football in the afternoon hay She goes shopping everyday.

Danh từ không thay đổi theo các trường hợp riêng biệt. Có nhiều ngôn ngữ (đặc biệt là tiếng Hy Lạp và tiếng Nga) thường có nhiều dạng danh từ dựa trên danh từ đó là gì và nó nắm giữa vai trò gì trong câu. Trong tiếng Hàn, Việc này được thay thế bằng các hậu tố cơ bản để đánh dấu để chia tách từng trường hợp. Ví dụ, 로 là một công cụ đánh dấu (bởi / với / sử dụng) vì vậy nếu tôi gắn nó vào cuối từ cho tiếng Hàn ( 한국말 + 로 ), nó có nghĩa là trong / bằng tiếng Hàn.  

Học ngữ pháp tiếng Hàn  

Học ngữ pháp tiếng Hàn

Nếu tôi đang đặt hàng kem và tôi muốn kem của tôi được đặt trọng một cái ly hình nón, tôi có thể đính kèm 로 vào cuối từ hình nón để có nghĩa là trong một hình nón. Khá dễ hiểu đúng không nào. Nếu bạn chưng từng gặp một ngôn ngữ nào có dạng kết hợp từ như thế này thì có thể sẽ mất chút thời gian nhưng cơ bản là nó khá dễ học. Trong khi tiếng Anh có động từ ToBe (이다 -đối với các câu như “I am so sorry about it”), tiếng Hàn không có động từ ToBe hoặc động từ mô tả. Ví dụ, “She is beautiful” chỉ nói đơn giản là “She beautiful”.

Những động từ trong thì quá khứ, tương lai đều theo một mẫu câu nhất quán và đồng bộ. Ngoài một số thay đổi nhỏ với động từ, thường chỉ là trong một số trường hợp riêng biệt thì sẽ có một số từ theo sau một số danh từ. Một khi bạn đã quen với những mẫu này rồi thì bạn sẽ nhận dạng ra chúng và sử dụng một cách dễ dàng. Những động từ bị động hay động từ chỉ nguyên nhân, các tính từ và trạng từ được chia theo các dạng cực kì cơ bản và ít có điểm khác thường.

Lí do 3: Phát âm tiếng Hàn là việc dễ như ăn bánh đối với những người đã học qua tiếng Anh

Đối với những người đã nói tiếng Anh, không có gì là quá xa lạ hay khó khăn trong việc phát âm tiếng Hàn. 

Không giống như phát âm của tiếng Hy Lạp hay Do Thái, phát âm tiếng Hàn không có âm thanh đáy. Không có cụm phụ âm như tiếng Georgian hoặc tiếng Ba Lan (những ngôn ngữ bạn sẽ phải dúng khoảng 4 cụm phụ âm trong một hàng). Tiếng Hàn cũng không có ngữ điệu của nhiều nước Đông Á khác. Phần lớn từ tiếng Hàn thường được đọc một cách chính xác như cách nó viết, không như tiếng Anh, có đầy rẫy những từ viết một đường nhưng đọc một nẻo.

Phát âm tiếng Hàn không khó với người biết tiếng Anh  

Phát âm tiếng Hàn không khó với người biết tiếng Anh

Ví dụ khác, 맞다 (đúng) không được phát âm là maj-da như cách nó viết vì nó quá ngượng ngùng để phát âm chính xác như vậy nên nó được phát âm là ma’-da. Đừng để những điều này làm bạn phân tâm vì những thay đổi ngữ âm cơ bản này rất dễ điều chỉnh với chút ít luyện tập và thậm chí còn dễ dàng hơn khi bạn biết tại sao nó lại xảy ra như vậy.  

Lí do 4: Nhiều từ Hàn được tạo nên từ những từ nhỏ và 1 âm tiết.

Tin tôi đi, việc này sẽ khiến việc học từ vựng tiếng Hàn của bạn chỉ như đi bộ trong công viên. Nhiều từ ghép của Hàn Quốc (đặc biệt là những từ mượn của Trung Quốc) thường được tạo nên từ những từ đơn âm tiết và bạn có thể dự đoán được nghĩa của từ đó nếu bạn nhận ra nó.

Chỉ có một một ngoại lệ duy nhất, giống như hầu hết các ngôn ngữ khác trên thế giới, đôi khi Hàn Quốc đồng hóa và bỏ sót những âm thanh khi kết hợp với những âm thanh khác. Điều này diễn ra trong khá nhiều các ngôn ngữ khác nhau và dù chỉ là một quá trình tiến hóa ngôn ngữ để người học tiếng Hàn thỏa mái hơn để học. Một số kết hợp chữ cái (ví dụ như đặt n/l gần nhau) chỉ là cảm thấy không đúng lắm khi nói ra thôi. Một ví dụ từ tiếng Hàn 편리 có nghĩa là thuận tiện. Nó được viết là pyeon-li nhưng được phát âm là pyeol-li , trong đó n trở thành âm thanh l. Kiểu thứ hai phát âm thuận miệng hơn nên đó là tại sao các loại từ này phát triển theo thời gian trong mọi ngôn ngữ.Ví dụ khác, 맞다 (đúng) không được phát âm là maj-da như cách nó viết vì nó quá ngượng ngùng để phát âm chính xác như vậy nên nó được phát âm là ma’-da. Đừng để những điều này làm bạn phân tâm vì những thay đổi ngữ âm cơ bản này rất dễ điều chỉnh với chút ít luyện tập và thậm chí còn dễ dàng hơn khi bạn biết tại sao nó lại xảy ra như vậy.

Nhiều từ tiếng Hàn có 1 âm tiết

Nhiều từ tiếng Hàn có 1 âm tiết

학 원 – học viện 학 교 – trường học 학 생 – học sinh 언어 학 – ngôn ngữ học (nghiên cứu ngôn ngữ) 과 학 – khoa học (môn học)

Đây là một điều làm tôi yêu các động từ Hàn Quốc chết đi được. Nhiều động từ Hàn Quốc được tạo nên bằng cách kết hợp một danh từ với đồng từ to-do(하다).

Thêm một ví dụ nữa, động từ 행복 하다 (to be happy ) là sự kết hợp giữa danh từ happiness + to-do = to be happy. Có một tip tôi hay dùng để học danh từ tiếng Hàn là tôi sẽ tìm kiếm trên Daum và Naver xem động từ to-do(하다) hay không. Đây quả thật là một mũi tên trúng 2 con chim. Tôi có thể vừa học được danh từ mới, vừa học được một động từ mới. À động từ với to-do(하다)còn có một điểm tuyệt vời nữa là nó được chia ở cùng một dạng khi hình thành các trạng từ, thể bị động,…

Lí do 6: Những hình thức tôn trọng trong cách nói tiếng Hàn không phải là vấn đề gì to tát cả. 

Người Hàn Quốc quan trọng việc tuổi tác, vai vế trong xã hội quan trọng hơn nhiều so với bạn tưởng đấy. Thoạt nhìn qua, Hàn Quốc nhìn có vẻ chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa các nước phương Tây nhưng có rất nhiều điều phức tạp theo cách mà người Hàn Quốc tương tác với nhau dựa trên nhiều yếu tố xã hội và điều này được phản ánh triệt để bằng ngôn ngữ của họ. 

Người Hàn Quốc rất coi trọng cấp trên  

Người Hàn Quốc rất coi trọng cấp trên

Tôi đã quan sát ở nơi làm việc của mình, dù tôi có một ông sếp dễ thương và hiền lành nhưng sự cách biệt giữa ông chủ-nhân viên là hữu hình và ai cũng có thể nhìn thấy được. Điều này có phần làm xa cách ông chủ với nhân viên của mình. Nhiều nhân viên người nước ngoài tại Hàn Quốc không hiểu được điều này và một số trong đó đã phải thôi việc ở công ty.

Trong các tài liệu tiếng Hàn cho người ngoại quốc, khi giản giải về sự tôn trọng thường tập trung vào việc sử dụng 요 (yo) ở cuối câu để thêm tính trang trọng cho câu nói, đơn giản vì việc này là vừa đủ để bạn có thể hiểu được. Tuy nhiên khi nói về sự tôn trọng trong tiếng Hàn Quốc thì còn khá nhiều thứ khác để học. Dù bạn có thích hay không thì điều này vẫn luôn tồn tại, vì vậy đây là một yếu tố bạn nên cân nhắc trong quá trình giao tiếp với người bản xứ.

Tuy nhiên, với vai trò lại một người ngoại quốc học tiếng Hàn, người bản ngữ sẽ k quá khắc khe với bạn trong vấn đề này. Họ thậm chí sẽ cảm thấy vui vẻ khi thấy bạn đang cố gắng giao tiếp một cách lịch sự. Do đó bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề này.

Lí do 7: Trật tự từ trong câu tiếng Hàn nhiều lúc khiến bạn hơi bực mình nhưng đây là cách bạn làm nó dễ “nhai” hơn.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Bài Hát Tiếng Trung: Không Có Lí Do 没有理由 Méiyǒu Lǐyóu trên website Maytinhlongthanh.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!